Ladenie Hulam

Naše nástroje nie je možné ladiť tak, ako sú ľudia zvyknutí ladiť napríklad gitaru alebo klavír. Nie je to však ani potrebné, pretože hliníkové rúrky sú stabilné a nemenia svoje ladenie v priebehu času a používania. Nástroj sa teda nedokáže pri bežnom používaní rozladiť a jeho ladenie ostáva rovnaké ako bolo pri výrobe.

Pri našich nástrojoch preferujeme prirodzené ladenie ktoré, ako už názov napovedá, je odvodené z prirodzenej rezonancie hmotného telesa. Toto ladenie sa nazýva aj čisté, alebo didymické, podľa hudobného teoretika Didymusa. Prirodzené ladenie znie úplne čisto v tónine odvodenej od základného tónu. V praxi sa štandardne preferuje pri nástrojoch určených na relaxáciu a muzikoterapie.

Pri voľbe nástroja je potrebné zvoliť počet tónov a základné ladenie nástroja podľa vašich požiadaviek. Ak bude na nástroji hrané sólovo, nie je potrebné riešiť konkrétne ladenie, pri hraní s ďalšími nástrojmi to už je nutné, aby spolu nástroje ladili. V prípade, že si nie ste istí aké ladenie zvoliť, vieme vám s výberom pomôcť.

Jednotlivé tóny durovej diatonickej stupnice (7 tónov) prirodzeného ladenia majú pomery vyjadrené v jednoduchých zlomkoch (pomer frekvencie k základnému tónu):

prvý tón: 1/1
štvrtý tón: 4/3
siedmy tón: 15/8

druhý tón: 9/8
piaty tón: 3/2
ôsmy tón: 2/1

tretí tón: 5/4
šiesty tón: 5/3

Pentatonické nástroje obsahujú tóny prvý, druhý, tretí, piaty, šiesty z diatonickej stupnice. Sú ideálne pre ľudí, ktorí začínajú s hrou, alebo pre deti. Toto ladenie, ktoré označuje päť tónov, prináša radosť z hudby pre ľudí, ktorí nemajú skúsenosti s hudobným nástrojom.