Kto sme my?

Juraj

Absolvent Strojníckej fakulty na STU v Bratislave a opravár všetkého, čo sa mu dostane pod ruku. Napriek technickému zameraniu má veľmi blízko k umeniu, ku ktorému bol vedený odmalička najskôr v otcovej kovolejárskej dielni pri výrobe zvoncov, neskôr prostredníctvom hry na akordeóne a klavíri. Pri výrobe hudobných nástrojov sa snaží spojiť poznatky zo sveta techniky a umenia a svojou zručnosťou tak vytvoriť čo najlepší nástroj.

Na starosti má výrobu nástrojov, nákup materiálu a chod dielne. Rovnako rád nástroje testuje a prezentuje svojmu okoliu.

Petra

Absolventka Muzikológie na UK v Bratislave, analyzátor hudby všetkých druhov. Hudbe sa venuje odmalička, nielen ako poslucháč ale aj ako tvorca. Ovláda hru na klavíri a bicích, rekreačne na flaute a gitare a niekoľko rokov spievala v Slovenskom rozhlase a v Divadle Aréna ako hosť.

Na starosti má úpravu textov, dizajn a chod web stránky, obchodnú stratégiu a marketing.